De drempel zo laag mogelijk houden

Als instructeur bij een sportschool heeft Patrick veel ervaring met uitstelgedrag onder zijn deelnemers. Hij stimuleert uitstellers wel om te komen, maar zijn ervaring is dat maar één op de drie uitstellers uiteindelijk toch komt sporten.

De rest had niet echt de intentie het te gaan doen, maar geeft slechts een sociaal wenselijk antwoord als iemand naar hun voornemens vraagt.

Wat er gebeurt · ‘Mensen hebben zat redenen om nu nog even niet te gaan sporten, of om een pauze te nemen: ze zijn van baan gewisseld, privé gebeurt er een hoop, het zit financieel even tegen… Dat kan natuurlijk zo zijn, maar vaak is het een smoesje. Dan kom ik iemand tegen in de supermarkt en zie ik dat hij oogcontact vermijdt, of zelfs een ander gangpad neemt. Dan stap ik er toch even op af om te vragen of ze nog komen. Of ik stuur ze een appje: “Je komt toch sporten vanavond?”. Het liefste steek ik mijn energie in de mensen die wel komen.’

 

Wat helpt · Patrick heeft geleerd de drempel voor sporten zo laag mogelijk te houden, om te voorkomen dat mensen het gaan uitstellen om naar de sportschool te komen. Zoals deelnemers per les laten betalen, in plaats van een maandelijks abonnement, en inschrijven voor een les via een app laten verlopen. In diezelfde app kunnen deelnemers ook zien wie er die avond mee gaat. Dat trekt mensen vaak over de streep; ze motiveren elkaar om toch te komen.

Ben je er eenmaal, dan wordt er ook iets van je verwacht. ‘Mensen die te laat komen of hun handdoek na de les laten liggen, moeten voor straf vijftien burpies doen. Ik heb nooit meer gevonden voorwerpen’, grapt Patrick.

Zijn ervaring is dat belonen vaak het meeste effect heeft: ze iets laten winnen, zoals een gratis les, of een t-shirt als ze tien keer hebben gesport. Ook geeft hij bewust positieve aandacht als mensen iets bijzonders bereiken. ‘Een aantal keer had ik iemand die meer dan veertig kilo was afgevallen door het sporten en andere voeding. Die zet ik dan – anoniem – op onze Facebookpagina in het zonnetje. Kleine stapjes nemen en mensen hun eigen tempo laten volgen, dan blijven ze letterlijk in beweging.’