De gewoontelus (p. 144)

Hoe je de oefeningen uit Vandaag begin ik echt wilt gebruiken, is aan jou. Misschien wil je ze alleen lezen van het scherm en er over nadenken. Mocht je je antwoorden ook willen noteren, dan kan dat altijd met pen en papier. Wie liever typt, kan elke oefening downloaden en als apart document openen. Onderaan elke tekst vind je de link naar de plek waar je deze oefening downloadt.

Op pagina 142 tot en met 144 heb je kunnen lezen wat een gewoontelus is en hoe die werkt. Hij bestaat uit de onderdelen trigger, routine en beloning.

Welke triggers spelen bij jouw (werk)gewoontes een rol? Om hierover inspiratie te krijgen kun je ook terugbladeren naar hoofdstuk 7 (Soorten uitstelgedrag en hun triggers), of dit onderwerp bespreken met vrienden en collega’s.

Zoek naar de (werk)gewoontes die jij laat zien waar je minder gelukkig mee bent. Kijk naar de omstandigheden waarin je deze werkgewoonte laat zien. Meestal is dat een emotie die je ervaart), een omgeving waarin je deze gewoonte laat zien, een handeling die je doet (bijvoorbeeld je computer opstarten), een gezelschap waarin je bent of een bepaald tijdstip van de dag.

Bijvoorbeeld: als je stress ervaart (trigger), ben je gewend naar de snoeppot te lopen (routine); de suiker geeft je een kleine boost (beloning).

Noteer wat je dan triggert, wat je dan doet en welke beloning het je oplevert. Wat wil je gaan veranderen in die cyclus?

Wie of wat gaat je helpen om deze verandering door te zetten? Denk aan een collega als stok achter de deur, een app (zoals Coach.me) of een resultaatafspraak in je Persoonlijk Ontwikkelplan op je werk.