Welke externe trigger is het sterkst? (p. 104)

Hoe je de oefeningen uit Vandaag begin ik echt wilt gebruiken, is aan jou. Misschien wil je ze alleen lezen van het scherm en er over nadenken. Mocht je je antwoorden ook willen noteren, dan kan dat altijd met pen en papier. Wie liever typt, kan elke oefening downloaden en als apart document openen. Onderaan elke tekst vind je de link naar de plek waar je deze oefening downloadt.

De triggers die van buitenaf invloed hebben op je uitstelgedrag, zijn jezelf overvragen of overvraagd worden, een onrustige omgeving en onplezierige taken.

Welke trigger heeft bij jou de meeste impact op je uitstelgedrag?

Lees de omschrijving van de triggers (op pagina’s 101 tot en met 104) en noteer:

  • Wat je hieruit herkent
  • Wat je eventueel al gedaan hebt om die trigger te onderdrukken
  • Wat je verder nog zou kunnen doen om hem beheersbaar te krijgen

07-02 Triggers van buitenaf